Προστασία προσωπικών δεδομένων

Προστασία προσωπικών δεδομένων και όροι χρήσης σύμφωνα με τις Διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων.

Η LT APPAREL ΑΕ (έδρα Καποδιστρίου 90, Ν. Ιωνία 14235, ΑΦΜ 998283970, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ 210 6810 590 συλλέγει από τα καταστήματα της,  δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται μόνο κατόπιν  ρητής συναίνεσης με βάση τις διατάξεις του  Γενικού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την προστασία και διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα .

H LT APPAREL ΑΕ, διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά δεδομένα που έχει αποκτήσει με την συναίνεση σας για λόγους επικοινωνίας, προώθησης πωλήσεων, στατιστικούς  και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών διαχείρισης, τα οποία συλλέγονται, επεξεργάζονται , καταχωρούνται και αποθηκεύονται σε ασφαλές περιβάλλον, και καταβάλλει  σημαντικές προσπάθειες ώστε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια τους και να αποτρέψει τη διαστρέβλωση, τη βλάβη την καταστροφή αλλά και την προσβασιμότητα τους από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Ρητά δηλώνουμε ότι δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα εξακρίβωσης της αυθεντικότητας των mail που ο εκάστοτε επισκέπτης ή πελάτης στέλνει ή λαμβάνει από εμάς.

Η LT APPAREL ΑΕ δεν πρόκειται να μεταβιβάσει ή να διαθέσει με οποιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε θυγατρικές εταιρείες, τρίτους και σε εμπορικούς ή επιχειρηματικούς συνεργάτες της χωρίς τη  πρότερη σχετική ενημέρωση σας, εκτός αν αναγκαστεί να το πράξει αυτό από τον νόμο, τις αρχές  ή με δικαστική απόφαση.

Η LT APPAREL ΑΕ, διατηρεί τα στοιχεία σας για αόριστο χρονικό διάστημα, ώστε να είναι δυνατή η  ενημέρωση σας για προωθητικές ενέργειες, προσφορές και εκπτώσεις, η επεξεργασία  αιτημάτων σας, η αποστολή news letters και διαφημιστικού υλικού. Καθόλο αυτό το χρονικό διάστημα  έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα κάτωθι δικαιώματα :

1./ να αποσύρετε την συγκατάθεση που μας έχετε παρέχει, ελεύθερα και οποτεδήποτε, η να προβάλετε ένσταση σε οποιαδήποτε στιγμή για νόμιμους λόγους, ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών

2./ να ζητήσετε πρόσβαση και να λάβετε λεπτομέρειες σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε γι εσάς , να ενημερώσετε και να διορθώσετε ανακρίβειες ή λάθος στοιχεία στα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητήσετε το μπλοκάρισμα ή τη διαγραφή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους

3./ να αιτηθείτε να λάβετε όσα δεδομένα σας αφορούν σε μορφή χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη , ή και την μεταφορά τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας

Η LT APPAREL ΑΕ  σας ενημερώνει ότι έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων τον Πολυχρόνη Κοκκινίδη, Δικηγόρο Αθηνών, ([email protected], κιν 6974 380 953, Σόλωνος 113 & Εμ Μπενάκη, Αθήνα) στον οποίο και μπορείτε να απευθυνθείτε σε περίπτωση που έχετε απορίες ή χρειάζεστε διευκρινήσεις σχετικά με την παρούσα αλλά και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε στο dataprotection@ltapparel.gr ή στο τηλ 210 6810590 σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα σας αναφορικά με τα δεδομένα  σας προσωπικού χαρακτήρα που με την συναίνεση σας διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε.

Ενημερώθηκα για την πολιτική της LT APPAREL ΑΕ αναφορικά με την συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα